Zarządzenie Nr 147/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 19 sierpnia 2022 r.
 
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego
 
            Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 1 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1981), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie upoważnia się Panią Sylwię Dreszler – pracownika Działu Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji.
 
     § 2. Upoważnienie wygasa z dniem cofnięcia, zmiany stanowiska pracy lub ustania zatrudnienia.
 
     § 3. Tracą moc:
1) zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego;
2) zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Data przekazania do publikacji: 22.08.2022
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 22.08.2022, ostatnia aktualizacja: 22.08.2022, odsłon: 91


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15213769
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości