Zarządzenie Nr 147/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 24 października 2018 r.
 
    w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostróda: Podinspektor do spraw obsługi interesanta
 
    Na podstawie § 4 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 150/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor do spraw obsługi interesanta
 
    § 2. W skład komisji wchodzą:
 
  1) Cezary Wawrzyński-Sekretarz Gminy - Przewodniczący Komisji
  2) Elżbieta Kulesza, Inspektor ds. kadr - Sekretarz Komisji
  3) Beata Czerkas, Kierownik Referatu OSO - Członek Komisji
  4) Katarzyna Grzeluk, Inspektor OSO - Członek Komisji
 
    § 3. Komisja działa w oparciu o „Regulamin Komisji Rekrutacyjnej”, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
    § 4. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko.
 
    § 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 25.10.2018
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 25.10.2018, ostatnia aktualizacja: 25.10.2018, odsłon: 336


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927572
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości