Zarządzenie Nr 147/2014
Wójta Gminy Ostróda
 z dnia 19 listopada 2014 r.
 
w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektorów szkół w czasie ich nieobecności
 
    Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Wyznaczam nauczycieli do zastępowania dyrektorów w czasie ich nieobecności w następujących szkołach:
 
  1) Szkoła Podstawowa w Brzydowie – Pani Danuta Karolak,
  2) Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach - Pani Dorota Łukasik,
  3) Szkoła Podstawowa w Szyldaku - Pani Barbara Rajewska,
  4) Szkoła Podstawowa w Zwierzewie - Pani Joanna Szymańska,
  5) Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu - Pani Anna Małecka,
  6) Gimnazjum im. Księdza Jana Twardowskiego w Ostródzie - Pani Agnieszka Turulska,
  7) Zespół Szkół w Lipowie - Pani Beata Ciechanowicz,
  8) Zespół Szkół w Pietrzwałdzie - Pan Maciej Fryczyński,
  9) Zespół Przedszkolno-Szkolny w Tyrowie - Pani Beata Kaczyńska,
 10) Przedszkole Samorządowe w Pietrzwałdzie - Pani Marta Chmura-Banacka,
 11) Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach - Pani Iwona Mral.
 
    § 2. Traci moc zarządzenie Nr 109/2012 Wójta Gminy Ostróda  z dnia 01 października 2012 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora w czasie jego nieobecności.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 20.11.2014r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej
 

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.11.2014, ostatnia aktualizacja: 20.11.2014, odsłon: 893


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569095
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości