Zarządzenie Nr 145/2023
 Wójta Gminy Ostróda
z dnia 8 listopada 2023 r.
 
w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z lokali świetlic wiejskich na terenie Gminy Ostróda
 
     Na podstawie § 7 Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/53/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 marca
2019 r. w sprawie
Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Ostróda (Dz.Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2019 r., poz. 1970) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. 1. Ustala się stawki opłat za korzystanie z lokali świetlic wiejskich na terenie Gminy Ostróda według poniższej tabeli:
 
Lp.
Miejscowość
Imprezy rodzinne
 
Pozostałe
(spotkania reklamowe, handlowe, itp)
1
Brzydowo
350,-
150,-
2
Durąg
350,-
150,-
3
Giętlewo
350,-
150,-
4
Glaznoty
350,-
150,-
5
Grabinek
350,-
150,-
6
Gierłoż
150,-
150,-
7
Idzbark
350,-
150,-
8
Kątno
350,-
150,-
9
Lipowo
350,-
150,-
10
Międzylesie
200,-
150,-
11
Naprom
350,-
150,-
12
Nastajki
300,-
150,-
13
Ostrowin
350,-
150,-
14
Ornowo
350,-
150,-
15
Pietrzwałd
400,-
150,-
*16
Reszki duża
350,-
150,-
Reszki mała
200,-
150,-
17
Rudno
350,-
150,-
18
Smykówko
300,-
150,-
19
Stare Jabłonki
350,-
150,-
20
Turznica
400,-
150,-
21
Tyrowo
200,-
150,-
22
Warlity Wielkie
350,-
150,-
23
Wysoka Wieś
250,-
150,-
 
     Do każdej odpłatności dolicza się podatek VAT w wysokości 23%. Stawka opłaty obejmuje udostępnienie lokalu świetlicy wraz z wyposażeniem.
 
     2. Niezależnie od opłat, o których mowa w ust. 1 podmiot korzystający ze świetlicy ponosi koszty zużycia energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości stałych i ciekłych, na zasadach określonych w dokumencie udostępnienia.
      
     § 2. Traci moc zarządzenie Nr 52/2021 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie: ustalenia odpłatności za korzystanie z lokali świetlic wiejskich na terenie Gminy Ostróda.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 08.11.2023
Osoba przekazująca: Iwona Derbin

Sporządził/a: Iwona Derbin
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 08.11.2023, ostatnia aktualizacja: 08.11.2023, odsłon: 94


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569122
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości