Zarządzenie Nr 145/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 17 sierpnia 2022 r.
 
w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do załatwiania spraw z zakresu dodatku węglowego
 
Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie upoważnia się następujących pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie:
1) Panią Iwonę Miszkiel;
2) Panią Annę Pereszczako;
3) Panią Annę Ślusarczyk;
4) Panią Sylwię Dreszler;
5) Panią Karolinę Słowik;
6) Panią Natalię Górską;
7) Panią Marzenę Skowrońską;
8) Panią Mariolę Fijas;
9) Panią Teresę Kwiatkowską;
10) Panią Barbarę Karolak;
11) Panią Urszulę Bajtus;
12) Panią Wiolettę Osiecką;
13) Panią Kazimierę Kikul;
14) Panią Martę Przybylską,
 
- do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania decyzji o odmowie przyznania dodatku węglowego, uchylenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego.
 
     § 2. Upoważnienie wygasa z dniem cofnięcia, zmiany stanowiska pracy lub ustania zatrudnienia.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Data przekazania do publikacji: 22.08.2022
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 22.08.2022, ostatnia aktualizacja: 22.08.2022, odsłon: 92


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14788579
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości