Zarządzenie Nr 145/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 17 października 2018 r.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania:
„Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Ostróda – Budowa 5 nowych instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Ostróda ”
 
    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. 1. Powołuję komisję do przeprowadzenia odbioru zadania : Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Ostróda – Budowa 5 nowych instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Ostróda”.
 
    2. W skład komisji wchodzą:
 
    1) Bogusław Fijas – Przewodniczący,
 
    2) Jan Brzozowski – Z-ca Przewodniczącego,
 
    3) Marek Wydrzyński – członek,
 
    4) Ewa Malinowska - członek.
 
    § 2. 1. Odbioru należy dokonać przy udziale wykonawcy robót i branżowych inspektorów nadzoru
 
      2. O terminie czynności odbioru należy zawiadomić radnego i sołtysa z okręgu Brzydowo, Szyldak, Zwierzewo, Tyrowo, Pietrzwałd.
 
    § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.
 
    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 17.10.2018
Osoba przekazująca: Marek Wydrzyński

Sporządził/a: Marek Wydrzyński
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 17.10.2018, ostatnia aktualizacja: 17.10.2018, odsłon: 284


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907291
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości