ZARZĄDZENIE Nr 145/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 29 września 2017 r.
 
w sprawie pierwokupu nieruchomości
 
     Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm./ Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu własności niezabudowanej części nieruchomości, położonej obrębie i miejscowości Międzylesie, gmina Ostróda, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 266/27 o powierzchni 0,0876 ha, objętej księgą wieczystą Kw Nr EL1O/00014349/2.
 
  2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 29 września 2017 r. Rep. „A” Nr 4421/17 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Agnieszki Sinkiewicz w Ostródzie przy ul. Mickiewicza 8/2, 14-100 Ostróda.
 
      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 29.09.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka
 

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.09.2017, ostatnia aktualizacja: 29.09.2017, odsłon: 686


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16559149
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości