Zarządzenie Nr 145/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 14 listopada 2014r.
 
w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2015 rok.
 
     Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r poz. 885 z późn. zm./ Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Przedkładam projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem:
 
  1)  Radzie Gminy Ostróda;
 
  2)  Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania.
 
  § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 21.11.2014r.
Osoba przekazująca: Barbara Bigaj

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 21.11.2014, ostatnia aktualizacja: 21.11.2014, odsłon: 804


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622608
odsłon strony

Aktualnie mamy
6 gości