Zarządzenie Nr 144/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 9 listopada 2016 r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości
 
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Nabyć w drodze nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomość gruntową położoną w obrębie Wirwajdy, oznaczoną jako działki ewidencyjne:
  1. nr 151/7 o pow. 0,0178 ha,
  2. nr 153/17 o pow. 0,1384 ha,
  3. nr 153/34 o pow. 0,0551 ha,
  4. nr 153/61 o pow. 0,0213 ha,
  5. nr 153/72 o pow. 0,0200 ha.
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 16.11.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.11.2016, ostatnia aktualizacja: 16.11.2016, odsłon: 774


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215760
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości