Zarządzenie Nr 143/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 15 października 2018 r.
 
w sprawie przeprowadzenia w roku 2018 w drodze spisu z natury inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Ostróda oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej
 
    Na podstawie art. 4 ust. 5 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. W roku 2018 przeprowadza się w drodze spisu z natury inwentaryzację składników majątkowych Gminy Ostróda, według planu inwentaryzacji na 2018 rok.
 
    § 2. 1. W celu przeprowadzenia inwentaryzacji, zgodnie z § 1, powołuje się komisję inwentaryzacyjną, zwaną dalej „komisją”, w składzie:
 
  1) Wydrzyński Marek – Przewodniczący komisji,
 
  2) Ecka Patrycja – Zastępca Przewodniczącego komisji,
 
  3) Bednarczyk Anna - członek komisji,
 
  4) Czerwonka Magdalena - członek komisji,
 
  5) Makrucka Magdalena – członek komisji.
 
    2. Komisja tworzyć będzie zespoły spisowe, w skład których wchodzić będzie Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego i jeden lub dwóch Członków komisji.
 
    § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji.
 
    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 17.10.2018
Osoba przekazująca: Anna Wawrowska

Sporządził/a: Anna Wawrowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 17.10.2018, ostatnia aktualizacja: 17.10.2018, odsłon: 273


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927060
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości