Zarządzenie Nr 143/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 05 listopada 2014 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
   Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/  Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
  1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
  2. Łucja Fafińska - członek komisji, inspektor Urzędu Gminy Ostróda;
  3. Ewelina Ignaczewska- członek komisji, inspektor Urzędu Gminy Ostróda.
 
     § 2. Komisja przeprowadzi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działek niezabudowanych, położonych w obrębie i miejscowości Tyrowo, stanowiących własność Gminy Ostróda oznaczonych numerami:
  1. działka nr 675/24 o pow. 0,1927 ha;
  1. działka nr 675/25 o pow. 0,2232 ha;
  1. działka nr 675/26 o pow. 0,2503 ha.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 14.11.2014r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.11.2014, ostatnia aktualizacja: 14.11.2014, odsłon: 828


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622553
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości