Zarządzenie Nr 142/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 10 października 2018 r.
 
w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań
 
    Na podstawie § 4 uchwały Nr XLVII/375/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2018 – 2029 Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Przekazuję Janowi Ignaczewskiemu - Dyrektorowi Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Leasing na zakup samochodu specjalnego”.
 
    § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 16.10.2018
Osoba przekazująca: Monika Klimowska

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 16.10.2018, ostatnia aktualizacja: 16.10.2018, odsłon: 238


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907196
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości