Zarządzenie Nr 142/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 4 listopada 2016 r.
 
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda
 
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz0ądzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Przeznacza do wydzierżawienia nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 245/2 o pow. 0,1235 ha, położoną w obrębie Ornowo, stanowiącą własność Gminy Ostróda, na okres 3 miesięcy.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 04.11.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.11.2016, ostatnia aktualizacja: 04.11.2016, odsłon: 749


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215810
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości