Zarządzenie Nr 142/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 5 listopada 2014r.
 
w sprawie udzielenia pożyczki dla Parafii Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w Kraplewie.
 
 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LIII/331/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Ostróda w roku budżetowym 2014, Wójt Gminy Ostróda zarządza co następuje:
 
 § 1. Udzielić nieoprocentowanej pożyczki dla Parafii Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w Kraplewie w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu pn. „Remont ogrodzenia kamiennego XV wiecznego Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w Glaznotach, gm. Ostróda” realizowanego przy współudziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 
 § 2. Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki oraz jej zwrotu zostaną określone w umowie pomiędzy Parafią Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w Kraplewie a Gminą Ostróda.
 
  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 06.11.2014r.
Osoba przekazująca: Marta Podgórska

Sporządził/a: Marta Podgórska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.11.2014, ostatnia aktualizacja: 06.11.2014, odsłon: 873


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569103
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości