Zarządzenie Nr 14/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 10 lutego 2017 r.
 
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"
 
     Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) w zw. z art. 10 ust. 13 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie upoważniam:
 
  1) Panią Iwonę Miszkiel - Sekcja świadczeń rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie;
 
  2) Panią Annę Pereszczako - Sekcja świadczeń rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie;
 
  - do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem".
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 01.03.2017r.
Osoba przekazująca: Danuta Niemanowska

Sporządził/a: Danuta Niemanowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.03.2017, ostatnia aktualizacja: 02.03.2017, odsłon: 685


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219337
odsłon strony

Aktualnie mamy
57 gości