Zarządzenie Nr 14/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 09 lutego 2016 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/ Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
  1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  1. Beata Milewska-Piotrowska - członek komisji, pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych Urzędu Gminy Ostróda;
 
  1. Ewelina Ignaczewska- członek komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
 
     § 2. Komisja przeprowadzi I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie i miejscowości Samborowo, stanowiącej własność Gminy Ostróda, oznaczonej jako działki ew. nr 676/47 o pow. 0,1023 ha i nr 578/6 o pow. 0,0937 ha.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 09.02.2016r.
Osoba przekazująca: Beata Milewska-Piotrowska

Sporządził/a: Beata Milewska-Piotrowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.02.2016, ostatnia aktualizacja: 09.02.2016, odsłon: 728


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219369
odsłon strony

Aktualnie mamy
48 gości