Zarządzenie Nr 141/10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 grudnia 2010 r.

 

w sprawie przeprowadzenia odbioru zadania pn „adaptacja poddasza w budynku Urzędu Gminy w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 1".

 

      Na podstawie § 11 pkt 12 Zarządzenia Nr 118/2010 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18.10.2010 r. z późniejszymi zmianami w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda zarządza się co następuje:

 

      § 1. W oparciu o zgłoszenie wykonawcy t.j. firmy „VARIA" Sp. z o.o., Reszki 7, 14-100 Ostróda o zakończenie robót na zadaniu pn „adaptacja poddasza w budynku Urzędu Gminy w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 1" powołuję komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w składzie:

 

      1. Jan Brzozowski - przewodniczący

 

      2. Teresa Ołowska - z-ca przewodniczącego

 

      3. Marek Wydrzyński - sekretarz

 

      4. Artur Jabłonka - członek

 

      § 2. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Przekazano do publikacji

24.11.2011r.

Sporządził/a: Marek Wydrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.11.2011, ostatnia aktualizacja: 25.11.2011, odsłon: 753


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238764
odsłon strony

Aktualnie mamy
55 gości