Zarządzenie Nr 14/07

Wójta Gminy Ostróda

Z dnia 12 lutego 2007r.

 

W sprawie ustanowienia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2007 r.

 

      Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zmianami).

 

      § 1. Ustalam następujący dzień dodatkowo wolny od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Ostróda w 2007r. - dzień 08 czerwca 2007r. do odpracowania w dniu 26 maja 2007r.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.02.2007, ostatnia aktualizacja: 19.02.2007, odsłon: 721


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214608
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości