Zarządzenie Nr 14/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 25 lutego 2005r.

 

w sprawie maksymalnych kwot pomocy udzielonej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

      Na podstawie § 2 ust.3 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Maksymalne kwoty pomocy udzielonej z ZFŚS w 2005r. wynoszą:

 

      1/ Do różnych form, o których mowa w § 4 ust.1 Regulaminu:

 

   a/ pobyt na leczeniu sanatoryjnym, koloniach letnich, obozach i zimowiskach - 849,00 zł od osoby,

 

   b/ pobyt na wczasach zorganizowanych - 1.273,00 zł,

 

   c/ udział w krajowych imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych - 25% minimalnego wynagrodzenia, tj. 212,00 zł na uprawnionego pracownika rocznie,

 

   d/ udział w wycieczkach - 80% minimalnego wynagrodzenia, tj. 679,00 zł na uprawnionego pracownika rocznie,

 

   e/ pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe:

 

   - budowa, zakup domu lub mieszkania - 10.000 zł,

 

   - adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne 8.400,00 zł,

 

   - modernizacja i przystosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych 6.600,00 zł,

 

   - remont mieszkania 5.000 zł,

 

   f/ organizacja imprez choinkowych i zakup paczek świątecznych 84,00 zł na dziecko,

 

   g/ pomoc rzeczowa i finansowa:

 

   - w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałych chorób lub śmierci 400% minimalnego wynagrodzenia, tj. 3.396 zł na pracownika rocznie,

 

   - w pozostałych przypadkach 100 % minimalnego wynagrodzenia, tj. 849,00 zł na pracownika rocznie.

 

      2/ Wysokość ekwiwalentu, o którym mowa w § 4 ust.2 Regulaminu wynosi 670,00 zł na uprawnionego pracownika.

 

      § 3. Traci moc Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 29/04 w sprawie maksymalnych kwot pomocy udzielonej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2004 r.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2005r.

 

data publikacji: 03.03.2005, ostatnia aktualizacja: 03.03.2005, odsłon: 695


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238660
odsłon strony

Aktualnie mamy
48 gości