Zarządzenie Nr 140/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 24 października 2016 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/ Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
  1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
  2. Karolina Rybarkiewicz – członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
  3. Magdalena Kamińska - członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
     § 2. Komisja przeprowadzi:
  1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 10/40 o pow. 2,0473 ha, położonej w obrębie Morliny;
  2. IX przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności kompleksu dwóch działek o łącznej powierzchni 0,1991 ha. W skład kompleksu wchodzą działki położone w obrębie Lubajny oznaczone w ew.: nr 269/11 o pow. 0,1032 ha oraz nr  269/13 o pow. 0,0959 ha;
  3. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem użytkowym, oznaczonych jako działki ew. nr 103/10 o pow. 0,0135 ha oraz nr 103/11 o pow. 0,0223 ha, położonych w obrębie i miejscowości Smykówko.
      § 3. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 24.10.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.10.2016, ostatnia aktualizacja: 24.10.2016, odsłon: 798


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219036
odsłon strony

Aktualnie mamy
85 gości