Zarządzenie Nr 140/10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 grudnia 2010r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu do wyboru podmiotu do realizacji zadania publicznego.

 

Na podstawie & 12 ust. 3 załącznika do Uchwały XLIX/238/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 marca 2010r. w sprawie wieloletniego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zarządzam, co następuje:

 

§1.Powołuję komisję w składzie:

 

1, Zgrzebska Anna - Przewodnicząca komisji.

 

2. Skowrońska Marzena - Sekretarz komisji.

 

3. Kłosińska Teresa - Członek komisji.

 

4. Kieliszczyk Sylwia - Członek komisji.

 

do przeprowadzenia konkursu do wyboru podmiotu do realizacji zadań publicznych zgodnie z określonymi w Uchwale wytycznymi dotyczącymi zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego .

 

§2. Zadania komisji określa Załącznik Nr 3 do Wieloletniego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

§3. Określam czas realizacji czynności, o których mowa w & 2 w terminie do dnia 29.12.2010r.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

 

Sporządził/a: GOPS
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.12.2010, ostatnia aktualizacja: 30.12.2010, odsłon: 912


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214567
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości