Zarządzenie Nr 139/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 5 października 2018 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
    Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
  1) Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  2) Ewelina Ignaczewska – członek komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  3) Agnieszka Szczekało – członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
 
    § 2. Komisja przeprowadzi II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działek ewidencyjnych, położonych w obrębie Samborowo, oznaczonych w ewidencji gruntów numerem:
 
  1) 676/56 o pow. 0,1348 ha,
 
  2) 676/58 o pow. 0,1449 ha,
 
  3) 676/60 o pow. 0,1340 ha,
 
  4) 676/62 o pow. 0,1455 ha.
 
    § 3. Traci moc zarządzenie Nr 135/2018 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 05.10.2018
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 05.10.2018, ostatnia aktualizacja: 05.10.2018, odsłon: 241


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907313
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości