Zarządzenie Nr 139/10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 grudnia 2010r.

 

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Ostróda.

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

§ 1. W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy powołuję Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Ostróda.

 

§ 2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

 

1. Niemanowska Danuta Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie- Przewodnicząca Zespołu.

 

2. Siniakiewicz Małgorzata Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Zastępca Przewodniczącego.

 

3. Marzena Skowrońska – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

 

4. Naudzidło Tomasz – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.

 

5. Wierciński Janusz - pedagog szkolny.

 

6. Posiadeł Marta - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Ostródzie.

 

7. Anna Zgrzebska – kierownik działu świadczeń GOPS Ostróda- sekretarz Zespołu.

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

 

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: GOPS
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.12.2010, ostatnia aktualizacja: 30.12.2010, odsłon: 980


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214587
odsłon strony

Aktualnie mamy
7 gości