ZARZĄDZENIE Nr 138/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 21 września 2017 r.
 
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda
 
   Na podstawie art. 104-1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz.U. z 2016r. poz.1666 z późn.zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
    
   § 1. W Regulaminie Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 77/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda, załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
   § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ostróda oraz Stanowisku ds. Kadr.
   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
 
Załącznik
Zarządzenia Nr 138/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 21 września 2017 r.
 
Załącznik nr 9
do Regulaminu Pracy
w Urzędzie Gminy Ostróda
 
TABELA NORM PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO
 
Lp.
Stanowisko pracy
Rodzaj odzieży i obuwia ochronnego
Okres użyteczności
Środki ochrony indywidualnej
Uwagi
1.
Robotnik drogowy
i gospodarczy (prace interwencyjne
i roboty publiczne, prace społecznie użyteczne )
Nakrycie głowy
Ubranie robocze
Kurtka ocieplana (kamizelka)
Obuwie robocze
Rękawice robocze
Kurtka przeciwdeszczowa
Buty gumowe ocieplane
2 lata
1 rok
3 sezony
zimowe
3 lata
d/z
d/z
 
3 lata
Kamizelka ostrzegawcza
 
 
 
1A.
Robotnik drogowy
i gospodarczy (prace interwencyjne
i roboty publiczne, prace społecznie użyteczne
Wykonujący prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn
i innych urządzeń technicznych oraz prace budowlane.
Nakrycie głowy
Ubranie robocze
Kurtka ocieplana (kamizelka)
Obuwie robocze
Rękawice robocze
Kurtka przeciwdeszczowa
Kask ochronny
 
Rękawice
Kombinezon ochronny
 
Buty gumowe ocieplane
2 lata
1 rok
3 sezony
zimowe
3 lata
d/z
d/z
 
d/z (nie mniej niż 5 lat)
d/z (nie mniej niż 5 lat)
d/z (nie mniej niż 5 lat)
3 lata
Kamizelka ostrzegawcza
 
 
 
2.
Palacz c.o.
Rękawice brezentowe
Nakrycie głowy
Ubranie robocze
Obuwie robocze
d/z
 
2 lata
2 lata
2 lata
Okulary ochronne
Maska przeciw pyłowa
 
3.
Kierowca
Rękawice ochronne
Nakrycie głowy
Fartuch drelichowy
Obuwie robocze
Kurtka ocieplana (kamizelka)
d/z
2 lata
2 lata
2 lata
3 sezony zimowe
 
 
 
 
-
 
4.
Archiwista, obsługa kserokopiarki
Fartuch roboczy
4 lata
 
-
 
5.
Sprzątaczka
Rękawice
Fartuch
Trzewiki profilaktyczne
Buty gumowe
Nakrycie głowy
d/z
1 rok
1 rok
3 lata
3 lata
Pas bezpieczeństwa do mycia okien
 
 
6.
Sprzątaczka zastępująca dozorcę-konserwatora
Rękawice
Nakrycie głowy
Buty gumowe
Fartuch
Obuwie profilaktyczne
Kurtka przeciwdeszczowa
Buty robocze
Kurtka ocieplana (kamizelka)
d/z
3 lata (letnie)
4 lata (zimowe)
3 lata
1 rok
1 rok
d/z
4 lata
4 sezony zimowe
 
 
 
 
 
7.
 
Dozorca-konserwator
Rękawice
Nakrycie głowy
(letnie, zimowe)
Buty gumowe
Fartuch drelichowy
Kurtka przeciwdeszczowa
Buty robocze
Kurtka ocieplana (kamizelka)
d/z
3 lata
 
3 lata
2 lata
d/z
 
2 lata
3 sezony zimowe
 
 
 
 
8.
Pracownicy Referatów: RGP, GK, IRL
(praca w terenie)
Buty gumowe ocieplane
Rękawice ochronne
Kurtka przeciwdeszczowa
3 lata
d/z
d/z
Kamizelka ostrzegawcza
(pracownik
ds. dróg)
 
9.
Kierownik Referatu IRL (praca w terenie)
Buty gumowe ocieplane
Kurtka przeciwdeszczowa
Rękawice ochronne
Fartuch drelichowy
Kask ochronny
3 lata
d/z
 
d/z
d/z
d/z
 
 
 
10.
Opiekun dzieci
i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły
 
 
 
 
 
Kamizelka ostrzegawcza
 
11.
Pracownik
Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Buty gumowe –ocieplane
Rękawice ochronne
Kurtka przeciwdeszczowa
3 lata
 
d/z
d/z
Kamizelka ostrzegawcza
 
 
 
 
Data przekazania do publikacji: 25.09.2017r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.09.2017, ostatnia aktualizacja: 25.09.2017, odsłon: 605


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215902
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości