Zarządzenie Nr 138/2013
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 27 listopada 2013 r.
 
w sprawie wprowadzenia dodatkowego dnia pracy oraz dodatkowego dnia wolnego od pracy
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. Poz. 594, z późn. zm.) oraz § 15 i 18 Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 38/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda; Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Wprowadza się dodatkowy dzień pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Ostróda - sobota, 7 grudnia 2013 r. W tym dniu Urząd Gminy Ostróda będzie czynny, w godzinach od 7.30 do 15.30.
 
     § 2. Wprowadza się dodatkowy wolny dzień od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Ostróda - piątek, 27 grudnia 2013 r. W tym dniu Urząd Gminy Ostróda będzie nieczynny.
 
     § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 27.11.2013r.
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.11.2013, ostatnia aktualizacja: 27.11.2013, odsłon: 1 340


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16057941
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości