Zarządzenie Nr 138/12

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 07 grudnia 2012r.

 

w sprawie: powołania Komisji doraźnej.

 

      Na podstawie art. 943 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy / Dz.U. z 1998r., Nr 21, poz.94 z późn. zm./ zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Powołuję Komisję doraźną w składzie:

 

1/ Janina Roman - przewodnicząca;

 

2/ Katarzyna Borowska - członek;

 

3/ Elżbieta Kulesza - członek;

 

4/ Cezary Wawrzyński - członek

 

      § 2.1. Celem działania Komisji jest ustalenie okoliczności faktycznych w ramach obowiązków pracodawcy, wynikających z art. 943 Kodeksu Pracy.

 

      2. Z przeprowadzonych czynności Komisja sporządzi protokół.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.12.2012, ostatnia aktualizacja: 11.12.2012, odsłon: 902


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569270
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości