Zarządzenie Nr 138/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 2 grudnia 2011r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych.

 

Na podstawie § 12 ust. 3 załącznika do uchwały XLIX/238/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 marca 2010r. w sprawie wieloletniego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuje się komisję w składzie:

 

      1. Andrzej Pęziński - Przewodniczący komisji,

 

      2. Janina Roman - Zastępca przewodniczącego komisji,

 

      3. Marta Podgórska - Sekretarz komisji,

 

      4. Marta Żeberek - Członek komisji,

 

      5. Aneta Janowicz - Członek komisji,

 

      6. Agnieszka Zabłocka - Członek komisji,

 

      7. Waldemar Cieśluk - Członek komisji - głos doradczy.

 

do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012, zgodnie z określonymi zadaniami w uchwale w sprawie rocznego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

Przekazano do publikacji dnia 30.12.2011 r.

 

      § 2. Zadania komisji określa Załącznik Nr 3 do wieloletniego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Marta Podgórska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.12.2011, ostatnia aktualizacja: 30.12.2011, odsłon: 930


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569080
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości