Zarządzenie Nr 138 /10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 21 grudnia 2010 r.

 

w sprawie powołania Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2005r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm. ) zarządzam co następuje:

 

§ 1. 1. Powołuję z dniem 22 grudnia 2010 r. Pana Władysława Jankiewicza Inspektora Gminnego Centrum Reagowania Urzędu Gminy Ostróda na Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

2. Zobowiązuję Pełnomocnika do ścisłej współpracy z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji i Koordynatorem ds. BIP.

 

3. Zobowiązuję do wprowadzenia od dnia 01 stycznia 2011 r. wszelkich rozwiązań w zakresie ochrony informacji niejawnych na terenie Urzędu Gminy Ostróda zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.

 

4. Nadzór nad wypełnieniem przepisów dot. ochrony informacji niejawnych powierza się Sekretarzowi Gminy Ostróda.

 

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 84a/10 Wójta Gminy Ostróda z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.12.2010, ostatnia aktualizacja: 22.12.2010, odsłon: 890


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219371
odsłon strony

Aktualnie mamy
47 gości