Zarządzenie Nr 137/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 2 października 2018 r.

 w sprawie wyznaczenia zapasowego miejsca pracy Urzędu Gminy Ostróda
 
    Na podstawie § 11 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim ( pismo ZK-III.6510.13.2018 z dnia 15 lipca 2018 r.), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. W celu zapewnienia ciągłości podejmowania decyzji i działań dla utrzymania bezpieczeństwa narodowego wyznacza się zapasowe miejsce pracy Urzędu Gminy Ostróda w budynku zlokalizowanym w Ostródzie przy ul. 11 Listopada 39.
 
    § 2. Za zorganizowanie i przygotowanie do funkcjonowania zapasowego miejsca pracy Urzędu Gminy Ostróda odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy .
 
    § 3. Inspektor Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego opracuje „ Plan technicznego przystosowania oraz przemieszczenia Urzędu Gminy Ostróda na główne stanowisko kierowania w zapasowym miejscu pracy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny lub w przypadku wystąpienia szczególnych zagrożeń uniemożliwiających kontynuowanie działalności w dotychczasowym miejscu pracy”.
 
    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 17.10.2018
Osoba przekazująca: Władysław Jankiewicz

Sporządził/a: Władysław Jankiewicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 17.10.2018, ostatnia aktualizacja: 17.10.2018, odsłon: 294


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907443
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości