Zarządzenie Nr 137/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 14 października 2016 r.
 
w sprawie przeprowadzenia w roku 2016 inwentaryzacji w drodze spisu z natury składników majątkowych Gminy Ostróda oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej
 
Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047)  Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. W roku 2016 przeprowadza się inwentaryzację w drodze spisu z natury składników majątkowych Gminy Ostróda, według planu inwentaryzacji na 2016 rok.
 
§ 2. W celu przeprowadzenia inwentaryzacji, zgodnie z § 1, powołuje się komisję inwentaryzacyjną, która tworzyć będzie zespoły spisowe w składzie: Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego komisji i jeden lub dwóch Członków komisji:
 
1) Monika Klimowska – Przewodniczący komisji,
 
2) Marek Wydrzyński – Zastępca Przewodniczącego komisji,
 
3) Henryk Chocian -  Członek komisji,
 
4) Karol Hładyszewski- Członek komisji,
 
5) Iwona Horodyłowska  – Członek komisji,
 
6) Anna Raczyńska –Członek komisji,
 
7) Piotr Rećko – Członek komisji,
 
8) Agnieszka Szablak –Członek komisji,
 
9) Bogdan Sitnik  – Członek komisji.
 
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 21.10.2016r.
Osoba przekazująca: Anna Wawrowska

Sporządził/a: Anna Wawrowska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.10.2016, ostatnia aktualizacja: 21.10.2016, odsłon: 808


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214339
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości