Zarządzenie Nr 137/10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 16 grudnia 2010r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości

 

      Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

 

      § 1.1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 66/2 o pow. 0,2500 ha, Nr 66/3 o pow. 0,2600 ha, Nr 62 o paw. 8,7100, Nr 65 o pow. 0,3800 ha, położonych w obrębie Glaznoty, gm. Ostróda, stanowiącej własność małż. Kazimierza i Elżbiety M.

 

      2. Warunki  zbycia   przedmiotowej   nieruchomości  zostały   określone   w  warunkowej   umowie   sprzedaży sporządzonej dnia 02 grudnia 2010  r.  Rep.  „A"  Nr 7661/2010 w  Kancelarii  Notarialnej w  Iławie  przy ul. Gen. Andersa Nr 1 A, 14-200 Iława - Notariusz Joanna Machaszewska.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Przekazano do publikacji

24.11.2011r.

Sporządził/a: Tomasz Kosecki
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.11.2011, ostatnia aktualizacja: 25.11.2011, odsłon: 812


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238645
odsłon strony

Aktualnie mamy
48 gości