Zarządzenie Nr 136/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 04 sierpnia 2022 r.
 
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostróda: Podinspektor do spraw księgowości budżetowej
 
     Na podstawie § 4 ust. 1 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 126/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor do spraw księgowości budżetowej
 
     § 2. W skład komisji wchodzą:
 
  1) Grzegorz Kastrau-Zastępca Wójta Gminy Ostróda - Przewodniczący Komisji;
 
  2) Elżbieta Kulesza- Inspektor ds. kadr - Sekretarz Komisji;
 
  3) Beata Czerkas -Sekretarz Gminy Ostróda - Członek Komisji;
 
  4) Anna Płecha - Skarbnik Gminy Ostróda - Członek komisji.
 
     § 3. Komisja działa w oparciu o „Regulamin Komisji Rekrutacyjnej”, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
     § 4. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko.
 
     § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 04.08.2022
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 04.08.2022, ostatnia aktualizacja: 04.08.2022, odsłon: 80


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14786574
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości