Zarządzenie Nr 136/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 02 października 2018 roku
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadań inwestycyjnych:
    „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ostróda ”.
 
    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1 1. Powołuję komisję do odbioru końcowego zadań inwestycyjnych pn: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ostróda
 
    - część I – budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Dębowa i Świetlińska w Kajkowie,
 
    - część II – budowa kanalizacji sanitarnej w Zwierzewie etap II zlewnia przepompowni P4,
 
    - część III – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Idzbark kol.
 
    2. W skład komisji wchodzą:
 
    1) Bogusław Fijas - przewodniczący
    2) Jan Brzozowski – z-ca przewodniczącego
    3) Krzysztof Ruczyński – członek
    4) Zbigniew Tomczyk - członek
    5) Roman Szewczyk - członek
 
    § 2 1. Odbioru należy dokonać przy udziale inspektora nadzoru, wykonawcy oraz administratora sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.
 
    2. O terminie czynności odbioru należy zawiadomić radnych z okręgu Kajkowo, Zwierzewo, Idzbark i sołtysa sołectwa Kajkowo, Zwierzewo, Idzbark
 
    § 3 Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru zadań inwestycyjnych.
 
    § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 17.10.2018
Osoba przekazująca: Roman Szewczyk

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 17.10.2018, ostatnia aktualizacja: 17.10.2018, odsłon: 225


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907294
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości