Zarządzenie Nr 136/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 30 października 2014 roku
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Zajączki”.
 
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami/, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1.1. Powołuję komisję do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Zajączki”.
 
     2. W skład komisji wchodzą:
 
Bogusław Fijas - przewodniczący;
 
Jan Brzozowski - z-ca przewodniczącego;
 
Zbigniew Tomczyk - członek;
 
Krzysztof Ruczyński - członek;
 
Roman Szewczyk - członek.
 
     § 2. Odbioru należy dokonać przy udziale inspektora nadzoru, wykonawcy, administratora sieci wodno-kanalizacyjnych, radnego i sołtysa z okręgu Pietrzwałd.
 
     § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru zadania inwestycyjnego.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 05.11.2014r.
Osoba przekazująca: Roman Szewczyk

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.11.2014, ostatnia aktualizacja: 05.11.2014, odsłon: 830


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526998
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości