Zarządzenie Nr 136/10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 15 grudnia 2010 r.

 

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora w czasie jego nieobecności.

 

Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Wyznaczam Panią Bożenę Bohdziewicz do zastępowania dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Tyrowie od 15 grudnia 2010r.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.12.2010, ostatnia aktualizacja: 17.12.2010, odsłon: 803


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238550
odsłon strony

Aktualnie mamy
45 gości