Zarządzenie Nr 135/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 5 października 2016 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
     Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/ Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
  1) Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
 
  2) Karolina Rybarkiewicz - członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  3) Magdalena Kamińska - członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
     § 2. Komisja przeprowadzi:
 
  1) I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
 
  a)  boksu gospodarczego o powierzchni użytkowej 17,69 m2 wraz z udziałem 313/1000 w nieruchomości i częściach wspólnych, znajdującego się na działce ew. nr 22/8 o pow. 0,0062 ha, położonej w obrębie Grabin,
 
  b) udziału 1/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 22/6, o pow. 0,1730 ha, położonej w obrębie Grabin,
 
  2) I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki ew. nr 675/11 o pow. 0,2214 ha, położonej w obrębie Tyrowo,
 
  3) I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki ew. nr 675/24 o pow. 0,1927 ha, położonej w obrębie Tyrowo.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 05.10.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.10.2016, ostatnia aktualizacja: 05.10.2016, odsłon: 922


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215527
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości