Zarządzenie Nr 135/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 13 grudnia 2010r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ oraz § 2 Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XXXIV/284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019/ zarządzam co następuje:

 

      § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowane, oznaczone jako działki: nr 105/4 o pow. 0,0186 ha i nr 23/1 o pow. 0,0300 ha, położone w obrębie i miejscowości Wysoka Wieś, stanowiące własność Gminy Ostróda, zbywane na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 105/2.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: ŁucjaFafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 14.12.2010, ostatnia aktualizacja: 14.12.2010, odsłon: 804


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238564
odsłon strony

Aktualnie mamy
47 gości