Zarządzenie Nr 135/12

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 3 grudnia 2012r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie zadania pod nazwą Udzielenie
i obsługę kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Ostróda na 2012r.

 

      Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. Zm.), zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Ostróda na 2012r., powołuję komisję przetargową w składzie:

 

      1. Przewodniczący - Danuta Kucharczuk;

 

      2. Z-ca Przewodniczącego - Beata Czerkas;

 

      3. Sekretarz - Magdalena Wajdyk;

 

      4. Członek - Małgorzata Leszczyńska;

 

      5. Członek - Barbara Bigaj.

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.12.2012, ostatnia aktualizacja: 04.12.2012, odsłon: 813


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569155
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości