Zarządzenie Nr 135/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 25 listopada 2011r.

 

w sprawie: powołania koordynatora ds. utworzenia jednostki budżetowej – Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.

 

Na podstawie § 11 pkt 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 118/10 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 października 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuje się koordynatora ds. utworzenia jednostki budżetowej Gminy Ostróda – Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.

 

1.       Obowiązki koordynatora, o którym mowa w ust. 1 powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 2. Koordynator odpowiada za nadzór nad całokształtem działań związanych z utworzeniem i rozpoczęciem funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie, w tym w szczególności polegających na:

 

- przygotowaniu dokumentów niezbędnych do utworzenia jednostki budżetowej;

 

- przygotowaniu postępowań rekrutacyjnych;

 

- zabezpieczeniu zaplecza technicznego w oparciu o środki finansowe pochodzące z dotacji;

 

- realizację działań w terminach umożliwiających wywiązanie się z przyjętych zobowiązań.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.12.2011, ostatnia aktualizacja: 08.12.2011, odsłon: 866


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569260
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości