Zarządzenie Nr 134/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 3 października 2016 r.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego: „Remont nawierzchni drogi wraz z chodnikiem ul. Jeziorna, ul. Jagodowa, ul. Gajowa w Międzylesiu”
 
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. 1. Powołuję komisję do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego: „Remont nawierzchni drogi wraz z chodnikiem ul. Jeziorna, ul. Jagodowa, ul. Gajowa w Międzylesiu”.
 
     2. W skład komisji wchodzą:
 
  1) Bogusław Fijas - przewodniczący;
 
  2) Jan Brzozowski - członek;
 
  3) Zbigniew Tomczyk - członek;
 
  4) Marek Wydrzyński - członek.
 
     § 2. 1. Odbioru należy dokonać przy udziale wykonawcy robót.
 
     2. O terminie czynności odbioru należy zawiadomić radnego i sołtysa z okręgu Międzylesia.
 
     § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 05.10.2016r.
Osoba przekazująca: Piotr Rećko

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.10.2016, ostatnia aktualizacja: 05.10.2016, odsłon: 724


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215791
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości