Zarządzenie Nr 133/ 10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 07 grudnia 2010 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości.

 

Na podstawie § 1 pkt 1 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urzęd. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 poz.1019) zarządzamco następuje:

 

§ 1. Nabyć w drodze nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomość położoną w obrębie Kajkowo, gmina Ostróda oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka:

 

    Nr 310/51 o pow. 3,6711 ha, z przeznaczeniem na urządzenie kąpieliska ogólnodostępnego i terenów zielonych,                

   

   § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Zdzisława Michałowicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.12.2010, ostatnia aktualizacja: 08.12.2010, odsłon: 787


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214797
odsłon strony

Aktualnie mamy
44 gości