Zarządzenie Nr 132/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 20 października 2014 r.
 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku Referenta w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Ostróda
 
   Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) w związku z § 12 Regulaminu określającego szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Ostróda stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 20/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda zarządza co następuje:
 
  § 1. Powołuję komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku Referenta w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Ostróda.
 
  § 2. W skład komisji wchodzą:
 
         1. Cezary Wawrzyński - Przewodniczący
         2. Krzysztof Ruczyński  - Zastępca Przewodniczącego
         3. Beata Czerkas- Członek
         4. Elżbieta Kulesza - Sekretarz
 
   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 20.10.2014r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza
 
 
 
 

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 20.10.2014, ostatnia aktualizacja: 20.10.2014, odsłon: 764


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622670
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości