Zarządzenie Nr 132/2012

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 30 listopada 2012r.

 

w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy, używanych przez pracownika do odbycia podróży służbowej na obszarze kraju, oraz do jazd lokalnych.

 

      Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobie dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U Nr 27, poz. 271 z późn. zmianami) oraz na podstawie § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Ustalam stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy, używanych przez pracowników do odbycia podróży służbowych na obszarze kraju, oraz do jazd lokalnych w wysokości stawek określonych jako maksymalne w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U Nr 27, poz. 271 z późn. zmianami).

 

      § 2. Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Ostróda nr 5/2012 z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy, używanych przez pracownika do odbycia podróży służbowej na obszarze kraju, oraz do jazd lokalnych.

 

      §3. Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 01 grudnia 2012 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.12.2012, ostatnia aktualizacja: 03.12.2012, odsłon: 821


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569000
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości