Zarządzenie Nr 13/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 08 lutego 2016 r.
 
w sprawie pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
 
Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm./ Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego działki nr 611/4 o pow. 0,0901 ha, położonej w obrębie i miejscowości Samborowo, gmina Ostróda, objętej księgą wieczystą Nr EL1O/13377/0.
 
     2. Warunki zbycia prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 6 lutego 2016 r. Rep. „A” Nr 384/2016 w Kancelarii Notarialnej w Olsztynku przy ul. Rynek 2,11-015 Olsztynek - Notariusz Teresa Ziółkowska.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Data przekazania do publikacji: 09.02.2016r.
Osoba przekazująca: Beata Milewska-Piotrowska

Sporządził/a: Beata Milewska-Piotrowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 09.02.2016, ostatnia aktualizacja: 09.02.2016, odsłon: 716


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219231
odsłon strony

Aktualnie mamy
96 gości