ZARZĄDZENIE Nr 131/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 02 sierpnia 2022 r.
 
w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda
 
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym grunt o pow. 0,3000 ha, stanowiący część działki ew. Nr 245, położonej w obrębie Samborowo, gmina Ostróda, na okres 2 lat i 9 miesięcy.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 02.08.2022
Osoba przekazująca: Magdalena Chocian

Sporządził/a: Magdalena Chocian
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 02.08.2022, ostatnia aktualizacja: 02.08.2022, odsłon: 116


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15212799
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości