Zarządzenie Nr 131/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 17 października 2014 r.
 
w sprawie przeprowadzenia w roku 2014 inwentaryzacji w drodze spisu z natury
składników majątkowych Gminy oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej.
 
  Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.) – Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
  § 1. W roku 2014 przeprowadza się inwentaryzację w drodze spisu z natury składników majątkowych Gminy, według planu inwentaryzacji na 2014 rok.
 
 
  § 2. W celu przeprowadzenia inwentaryzacji, zgodnie z § 1, powołuje się komisję spisową, która tworzyć będzie zespoły spisowe w składzie: Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego komisji i dwóch Członków komisji:
 
1) Elżbieta Koziej – Przewodniczący komisji,
 
2) Marek Wydrzyński – Zastępca Przewodniczącego komisji,
 
3) Karol Hładyszewski -Zastępca Przewodniczącego komisji
 
4) Władysław Jankiewicz – Członek komisji
 
5) Iwona Derbin – Członek komisji,
 
6) Bogdan Sitnik  – Członek komisji.
 
7) Anna Bednarczyk - Członek komisji
 
8) Anna Dworańska - Członek komisji
 
  § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji.
 
  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 24.10.2014r.
Osoba przekazująca: Anna Wawrowska

Sporządził/a: Anna Wawrowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.10.2014, ostatnia aktualizacja: 24.10.2014, odsłon: 894


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16568980
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości