Zarządzenie Nr 13/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 17 lutego 2005 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. / zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w składzie:

 

      1. Andrzej Pęziński - przewodniczący;

 

      2. Artur Lewartowski - z-ca przewodniczącego;

 

      3. Jan Brzozowski - członek;

 

      4. Danuta Kucharczuk - członek.

 

      § 2. Komisję rozwiązuje się z dniem wyboru oferty.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 03.03.2005, ostatnia aktualizacja: 03.03.2005, odsłon: 687


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214860
odsłon strony

Aktualnie mamy
46 gości