Zarządzenie Nr 130/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 21 września 2016 roku
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego: Rozbudowa kanalizacji burzowej w m. Kajkowo”.
 
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2016 r. poz. 446, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1 1. Powołuję komisję do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa kanalizacji burzowej w m. Kajkowo”.
 
     2. W skład komisji wchodzą:
 
  1) Bogusław Fijas - przewodniczący;
 
  2) Jan Brzozowski - z-ca przewodniczącego;
 
  3) Krzysztof Ruczyński - członek;
 
  4) Zbigniew Tomczyk - członek;
 
  5) Roman Szewczyk - członek.
 
     § 2 1. Odbioru należy dokonać przy udziale inspektora nadzoru, wykonawcy oraz konserwatora
sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej i burzowej.
 
     2. O terminie czynności odbioru należy zawiadomić radnego i sołtysa z okręgu.
 
     § 3 Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru zadania inwestycyjnego.
 
     § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 23.06.2016r.
Osoba przekazująca: Roman Szewczyk

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 23.09.2016, ostatnia aktualizacja: 28.09.2016, odsłon: 691


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215753
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości