Zarządzenie Nr 130/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 17 października 2014 roku
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego:
„Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego gminy Ostróda przez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Pietrzwałdzie”.
 
     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami/, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
      § 1. Powołuję komisję do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego: „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego gminy Ostróda przez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Pietrzwałdzie”.
 
  1) Krzysztof Ruczyński – przewodniczący komisji- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
      Urzędu Gminy Ostróda.
 
  2) Stanisław Woźniak – członek komisji- przedstawiciel OSP w Pietrzwałdzie.
 
     § 2. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru zadania inwestycyjnego.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 24.10.2014r.
Osoba przekazująca: Krzysztof Ruczyński

Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.10.2014, ostatnia aktualizacja: 24.10.2014, odsłon: 835


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622675
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości