Zarządzenie Nr 130/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 17 listopada 2010r.

 

w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z gminnych sal sportowych.

 

    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

 

§ 1. 1. Korzystanie z gminnych sal sportowych jest odpłatne.

 

2. Opłatę pobiera się od grup zorganizowanych składających się z co najmniej 4 osób.

 

§ 2. Opłatę pobiera się za każdą godzinę przebywania w sali.

 

§ 3. Grupa zorganizowana znajduje się na sali w obecności osoby upoważnionej przez dyrektora szkoły.

 

§ 4. Wysokość opłaty wymienionej w § 2 ustala się w następującej wysokości:

 

1. Brzydowo 17,00 zł  + VAT  22%

 

2. Durąg 17,00 zł  + VAT  22%

 

3. Lipowo 17,00 zł  + VAT  22% 

 

4. Szyldak 17,00 zł  + VAT  22%

 

5. Tyrowo 17,00 zł  + VAT  22%

 

6. Zwierzewo 17,00 zł  + VAT  22%

 

7. Samborowo 22,00 zł  + VAT  22%

 

§ 5. Odpłatność za sale sportowe przy szkołach pobierają dyrektorzy i uzyskaną kwotę przekazują na konto Urzędu Gminy.

 

§ 6. Zasady korzystania z sal sportowych określają ich wewnętrzne regulaminy.

 

§ 7. Młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy jest zwolniona z opłat.

 

§ 8. Traci moc zarządzenie Nr 93/2009 Wójta Gminy z dnia 22 września 2009r.

 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.11.2010, ostatnia aktualizacja: 18.11.2010, odsłon: 868


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214569
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości